Competencies transversals de relació per a creixer personal i professionalment.

 

Competencias transversales de relación para crecer personal y profesionalmente.

 

Cross-disciplinary skills to relationship to grow personally and professionally.

Help with Search courses