TAC 5 és un entorn d'aprenentatge empresarial, que us ajuda a gestionar el know-how de la vostra empresa retenint els coneixements, experiència i habilitats.

 

TAC 5 es un entorno de aprendizaje empresarial, que le ayuda a gestionar el know-how de su empresa reteniendo los conocimientos, experiencia y habilidades.

 

TAC 5 is a business learning environment that helps you manage your business know-how while retaining the knowledge, experience and skills.

Help with Search courses