L'objectiu d'aquesta Guia per al treball en equip és fomentar el treball en equip, però vol, també, insistir sobre la necessitat que l'equip decideixi com vol treballar en l'equip.

El objetivo de esta Guía para el trabajo en equipo es fomentar el trabajo en equipo, pero quiere, también, insistir sobre la necesidad de que el equipo decida como quiere trabajar en el equipo.

The purpose of this Teamwork Guide is to encourage teamwork, but also emphasizes the need for the team to decide how they want to work in a team.