Lideratge /  Liderazgo /  Leadership

Serveix com a model que altres persones volen seguir.

Sirve como un modelo a seguir que otras personas quieren seguir.

Serves as a role model that other people want to follow.