Mentalitat oberta i l'Empatia / Mentalidad Abierta y Empatía / Open Mind and Empathy

Mentalitat oberta i l'empatía faciliten las relacions interpersonales y la negociació.

Mentalidad abierta y la empatía facilitan las relaciones interpersonales y la negociación.

Open mind and empathy facilitate relationships easier interpersonal and negotiation.