Gestió de projectesGestión de proyectos /  Project management.

Principals mètodes de planificació de les activitats d'un projecte.

Principales métodos de planificación de las actividades de un proyecto.

Main methods of planning the activities of a project.