Integridad / IntegridadIntegrity

Demostra els valors de l'organització en les activitats i comportaments diaris.

Demuestra los valores de la organización en las actividades y comportamientos diarios.

Demonstrates organizational values in daily activities and behaviors.