Professionalitat /  Profesionalidad / Professionalism

És conscient i eficient per complir els compromisos, respectar els terminis i obtenir resultats.

Es consciente y eficiente para cumplir los compromisos, respetar los plazos y obtener resultados.

She is aware and efficient in meeting commitments, respecting deadlines and delivering results.