La negociació només existeix si volem arribar a un acord, i l’acord només existeix si hi ha cooperació.

La negociación sólo existe si queremos llegar a un acuerdo, y el acuerdo sólo existe si hay cooperación.

Negotiation exists only if we want to reach agreement, and agreement only exists if there is cooperation.