Neteja Banys

  Procediment diari de neteja de banys

  Flux

  • D’amunt abaix
  • En sentit agulles del relotje


  NETEJA DIÀRIA


  Truqui a la porta, anunciï i col·loqui una trava per mantenir la porta oberta.
  Truqui a les portes dels banys i anunciï 'Servei'.
  Si no hi ha ningú a dins, pot començar a netejar.
  Si el bany està ocupat, espereu fora fins que surti l'últim usuari.
  Col·loqueu el carro de manera d'impedir nous ingressos, sense bloquejar als que surten.

  Traveu la porta perquè quedi oberta durant la neteja.
  Poseu un rètol 'Pis humit', perquè els visitants sàpiguen que s'està netejant el bany.


  Recollir Residus sòlits


  Escombreu el pis.
  Recolliu les deixalles sòlides, si n'hi ha.
  Per suprimir elements enganxats al pis, si n'hi ha, utilitzi un raspador de pis o una espàtula.
  Comenceu pel racó més allunyat i avanceu cap a la porta.
  Recolliu la brutícia amb un recollidor i un raspall, al costat del marc de la porta.


  Inodors i urinaris   Aplicar producte interior

  Apliqui el producte al INTERIOR dels inodors i urinaris.
  Comenceu per descarregar el vàter.
  Assegureu-vos que el producte cobreixi tot l'interior.
  Doni temps al netejador / desinfectant per a tasses de vàter perquè actuï.
  Consulteu les instruccions de l'etiqueta per veure el temps de contacte recomanat.
  Per l'òxid, aigua dura o acumulacions gruixudes pot necessitar un netejador més agressiu, com un netejador àcid per tasses de inodor (Utilitzeu aquests netejadors segons sigui necessari, o quan faci neteja restauradora).

  Inodors Urinaris aplicar producte exterior

  Apliqui el producte al EXTERIOR dels inodors i urinaris.
  Ruixeu l'exterior dels inodors i urinaris (incloses la part cromada, a zona de la paret posterior i la zona del pis que envolta els vàters i urinaris) amb un netejador desinfectant.
  Deixeu el desinfectant en aquestes superfícies perquè tingui temps d'actuar.
  Consulteu les instruccions de l'etiqueta per veure el temps de contacte.

  Apliqui el producte als lavabos i cobertes.
  Doni temps al producte perquè actuï.


  Buidar cubell escombraries


  Buideu el cubell de les escombraries.
  Utilitza guants de seguretat.
  Traieu la bossa usada tirant en línia recta cap amunt; per seguretat, no premeu cap avall les escombraries. Hi pot haver objectes agusats en la bossa d'escombraries que provoquin lesions si vostè la pressiona.
  Lligui la bossa a la part superior i traieu-la del pot d'escombraries.
  Sostingui la bossa lluny del seu cos.
  Col·loqueu la bossa en un contenidor per rebuig aprovat.
  Ruixeu l'interior i l'exterior del pot d'escombraries amb netejador desinfectant i s'assequi, segons les instruccions de l'etiqueta.
  No utilitzeu aquest drap per a cap altra tasca de neteja.
  Col · loqueu una nova borsa en el pot d'escombraries i torni'l al seu lloc habitual.


  Netegi els dispensadors

  Netegeu i fregui els dispensadors.

  Ruixeu netejador per vidres o netejador desinfectant en un drap net.
  Apliqui el netejador a l'exterior dels dispensadors.
  Informe al seu supervisor sobre dispensadors trencats, si n'hi ha.


  Ompli els dispensadors.

  Sabó per a mans.
  Productes per al control d'olors (gotes i reixetes per urinaris, cistelles de
  vorell per a tasses de vàter, purificadors d'aire, desodorants de drenatges).
  Paper tissú per a bany.
  Tovalloles de paper.
  Productes higiènics.


  Netejar miralls

  Netegeu els miralls.

  Ruixeu netejador per vidres en un drap i després fregui de dalt a baix.
  Refregui per eliminar les taques difícils.
  Eixugueu per prevenir el tacat.


  Netejar rentamans i zona al voltant


  Netejar interruptors, poms portes, dispensador paper higiènic, claus aigua,


  Netegeu el INTERIOR dels inodors i urinaris.


  Després que el producte hagi tingut el temps apropiat per actuar, froti la part interior dels vàters i urinaris amb el seu raspall per inodor, i descarregueu la cisterna.
  Després esbandeixi el pal de fregar per a inodor a l'aigua corrent neta del vàter.
  Tingueu cura de tornar el raspall per a inodor al seu carro sense contaminar altres subministraments.


  Fregui el EXTERIOR dels inodors i urinaris.

  Mai utilitzeu el pal de fregar per vàters, ja que causaria contaminació creuada.
  Netegeu totes les canonades amb un drap sec per prevenir el tacat.
  Eixugueu el seient i la tapa del vàter.

  Netegeu les superfícies de contacte manual freqüent.

  Ruixeu el netejador en un drap i netegi els interruptors de llum, plaques de pressió, plaques de protecció i poms de portes.

  Netegeu les taques de les parets.

  Netegeu les taques dels envans de separació de compartiments

  Fregui amb un drap humit.


  Netejar dutxes i banyeres


  Netegeu les dutxes i banyeres.

  Utilitzeu un netejador per a banys d'usos múltiples per a l'eliminació dels residus de sabó.

  Per aplicar el netejador de dutxes en una àrea gran pot utilitzar-se un dispensador portàtil o una maquina a baixa pressió.

  Nota: Per a dutxes d'ús intens: pot ser que necessiti utilitzar un raspall per eliminar les acumulacions rebels.


  Paviments


  Fregat

  Assegureu-vos que en el marc de la porta estigui col·locat el rètol 'Pis humit'.

  Passar pel pis la mopa humida amb un desinfectant, netejador d'ús general / netejador desodorant.

  Submergeixi la seva mopa en la solució netejadora i pressioni, de manera que no degoti.

  Apliqui la solució al pis amb un moviment en forma de vuit.

  Comenceu pel racó més allunyat i avanci cap a la porta

  Superposi les passades.

  Eviteu esquitxar les parets, sòcols i mobles.

  Ó

  Passar la mopa per una àrea de 9 metres quadrats com a màxim i torni a la cubell per obtenir mes solució neta.

  Traieu els rètols 'Pis humit' només després que el pis s'hagi assecat.


  Control d’olors

  Pulveritzar ambientador


  NETEJA PERIÒDICA


  • Revisar sistema de ventilació
  • Treure la pols als llocs elevats
  • Desincrustar amb producte acid l'interior d’urinaris i inodors
  • Desincrustar banyeres i dutxes
  Last modified: Tuesday, 29 May 2018, 1:10 PM