Index del curs

1.     Toxiinfecciones Alimentàries (TIAS)

·         Definició de TIA

·         Població més susceptible

·         Agents responsables

·         Contaminants alimentaris

·         Al·lèrgens

·         Al·lèrgies alimentàries / intolerància

·         Contaminació creuada

·         Prevenció de contaminació creuada

·         Vies de contaminació

·         Rutes de contaminació

2.     Microbiologia bàsica

·         Microorganismes patògens i alterants

·         Bacteris: factors de creixement

·         Efecte de la temperatura en bacteris

·         Patògens vs. temperatura

·         Creixement bacterià = multiplicació

·         Factors que afecten el creixement bacterià

·         Efecte de la temperatura en bacteris

·         Patògens vs. temperatura

·         Control del creixement bacterià

·         Formes de resistència

·         Destrucció de microorganismes

3.     Bacteris mes importants responsables de la contaminació dels aliments

·         Llocs on trobar patògens

·         Símptomes

·         Virus

·         Anisakis

4.     Tipus d’aliments

·         Aliments crus

·         Aliments d’alt risc

·         Aliments de baix risc

·         Causes freqüents per a l’aparició de brots

·         Bones pràctiques d’higiene

5.     Infecció alimentària

·         Contaminació química

·         Productes químics

·         Metalls

·         Contaminació física

·         Perills físics

·         Recepció

·         Rotació d’estoc

·         Emmagatzematge a temperatura ambient

·         Aliments refrigerats

·         Aliments congelats

·         Preparació

·         Tractament tèrmic

·         Refredament

·         Reescalfat i manteniment en calent

·         Servei

6.     Mètodes de conservació d’aliments

7.     Higiene personal Bones pràctiques de manipulació

·         Higiene personal

·         Rentamans d’accionament no manual

·         Rentat de mans

·         Roba de treball i correctes pràctiques d’higiene

·         Comunicació de malaltia

·         En cas de malaltia

8.     Neteja i desinfecció, eliminació de residus i control de plagues

·         Detergents

·         Desinfecció

·         Superfícies que requereixen desinfecció

·         Neteja en 6 passos

·         Sanitizador / agent sanitizant

9.     Pla de neteja: pre-requisit APPCC

·         Emmagatzematge d’equips de neteja

·         Equipament d’eliminació d’escombraries

·         Plagues

·         Equips i instal·lacions Disseny i manteniment

·         Sistema Gestió Seguretat Alimentària

·         Història de l'APPCC (HACCP)

10. Responsabilitats legals

·         Formació

·         Responsabilitat del personal manipulador


.
.

Darrera modificació: Wednesday, 7 December 2016, 09:30