Bacteris mes importants

Bacteris mes importants responsables de la contaminació dels aliments

 

Llocs on trobar patògens    

Llocs on trobar patògens 


  

Símptomes     
Virus

 

• Principals responsables:

 

- Hepatitis A

 

- Norovirus (Norwalk)

 

• Necessiten una cèl·lula hoste per multiplicar-se

 

• No necessiten estar en aliments per a transmetre, perquè no creixen en els aliments - els utilitzen com a mitjà per assolir l’organisme

 

• Sovint transmesos per escassa higiene personal

 


Anisakis   

REAL DECRET 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de

la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats

per establiments que serveixen menjar als consumidors finals o

a col·lectivitats.

 

REAL DECRET 1420/2006  DISPOSICIONS

Article 1: Els titulars dels establiments destinats a servir menjars als consumidors finals, estan obligats a sotmetre un procés de congelació de -20 ºC durant 24 hores, als següents productes:

- Productes de la pesca per consumir en cru o pràcticament crus.

- Productes de la pesca sotmesos a un procés de fumat en fred, en què la temperatura central de l'elaborat no sobrepassi els 60 ºC i pertanyi a les següents espècies: arengada, verat, amploia i salmó (salvatge) del Pacífic o Atlàntic.

- Productes de la pesca en escabetx o salats, quan aquests processos no siguin suficients per destruir les larves del nematode (EFSA s'encarrega d'establir els criteris tècnics necessaris per determinar si la congelació és o no necessària en aquest cas).

 

El seu incompliment comportarà una infracció de caràcter greu!Last modified: Friday, 30 August 2019, 10:31 AM