Responsabilitats legals

Responsabilitats legals

 

Formació

 

 

Tota empresa d’alimentació ha de:

 

1. Garantir que el personal manipulador rep la formació adequada en funció del seu tipus d’ocupació i àrea de responsabilitat.

 

2. El personal a càrrec del pla APPCC ha de disposar també de la formació adequada.

 

3. - Pla de formació contínua.

 

4. - Formació autoritzada per a Manipuladors d’aliments - Reial Decret 202/2000, de 11 de febrer (derogat).

 

• L’educació i la formació són elements indispensables en els programes sobre seguretat dels aliments en tots els sectors de la cadena alimentària. El Reglament 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, obliga els empresaris a "garantir":

 

• La supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d’higiene alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral i comprenen quines són les seves pròpies responsabilitats en les activitats de l’establiment.

 

• Que els qui tinguin al seu càrrec el desenvolupament i manteniment del procediment esmentat a l’apartat 1 de l’article 5 del Reglament esmentat o l’aplicació de les guies pertinents hagin rebut una formació adequada pel que fa a l’aplicació dels principis de l’anàlisi de Perills i punts de control crític (APPCC).

 

• Regulation (EC) No 852/2004

 

 

Responsabilitat del personal manipulador

 

Higiene personal:


 


1. Tot manipulador d’aliments ha de mantenir unes condicions d’higiene personal elevada i portar roba adequada i en perfecte estat de neteja i conservació

 

2. Tot manipulador afectat de malaltia d’origen alimentari o lesió, serà retirat del seu lloc de treball sempre que hi hagi algun risc de contaminació directa o indirecta.

 

3. Tot símptoma de malaltia (diarrea, vòmits, etc.) o lesions com talls, cremades, infeccions de pell, etc, han de ser reportades de forma immediata al supervisor de l’establiment alimentari

• Regulation (EC) No 852/2004


Last modified: Tuesday, 25 October 2016, 11:50 AM