TUTOR

DENOMINACIÓ DEL CURS:  

Higiene i Seguretat Alimentària per a Manipuladors d'Aliments

NOM TUTOR/A XAVIER GONZALEZ GAYETE

 Horari de tutories:

DILLUNS A DIJOUS DE: 15:00 a 18:00

DIVENDRES DE: 10:00 A 13:00

E-MAIL:  tutorfood@enifo.com

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  

Higiene i Seguridad Alimentària para Manipuladores d'Alimentos

NOMBRE TUTOR/A XAVIER GONZALEZ GAYETE

Horari de tutorias:

DE LUNES A JUEVES  DE: 15:00 a 18:00

VIERNES DE: 10:00 A 13:00

E-MAIL:  tutorfood@enifo.com

 

Última modificación: Monday, 13 de September de 2021, 10:47